domu
     
   
 
   
 
 

Politika kvality a zdravotní nezávadnosti
stanovená vedením firmy na základě přijaté strategie rozvoje


Vedení dopravní společnosti, CARGO SPED, s.r.o., jako podnikatelského subjektu přepravujícího potraviny a krmiva, stanovilo základní směr působení a rozvoje firmy v oblasti realizace produktu, stát se stabilním přepravcem v segmentu přeprav potravinářských produktů se specializací na přepravu tekutých substrátů ve speciálních silničních potravinářských cisternách.

Vedení firmy stanovilo konkrétní cíle pro realizaci přeprav potravinářských produktů:

sledování nových trendů při přepravě potravin a krmiv za řízených teplotních podmínek, které by mohly mít přímý vliv na kvalitu přeprav a jejich zdravotní nezávadnost
dodržování stanovených zákonných a legislativních požadavků pro bezpečné a zdravotně nezávadné přepravy potravin a krmiv
identifikaci specifických požadavků zákazníka týkající se kvality a zdravotní nezávadnosti přepravovaných potravin a krmiv
průběžnou péči o životní prostředí a efektivní řízení uplatňovaných principů jeho ochrany

Součástí marketingové strategie firmy je dosažení jejího dlouhodobého a stabilního rozvoje v oblasti segmentu přeprav potravin a krmiv, neustálé zlepšování nastavené úrovně kvality služeb a jejich individuální stanovení dle požadavků konkrétních zákazníků.
Mezi nejvýznamnější zákazníky patří zejména zpracovatelé v oblasti potravinářství a krmivářství.

Konkrétním cílem je dále rozvíjet úroveň poskytovaných služeb, nabídnout a realizovat službu s přidanou hodnotou a tím naplňovat požadavky a potřeby zákazníka v oblasti bezvadné přepravy potravin a krmiv a jejich zdravotní nezávadnosti.
Souběžným cílem naší dopravní společnosti je tvorba finančních zdrojů, docílení stabilního a stálého hospodářského rozvoje za předpokladu plnění stanovené míry ekonomické efektivity a přijatelnosti souběžně s efektivitou při snižováním nákladovosti v každodenní činnosti firmy.

Vedení společnosti se zavazuje k plnění politiky kvality přeprav potravin a krmiv při splnění podmínky jejich zdravotní nezávadnosti a k vytváření dostatečných finančních, materiálních a personálních zdrojů k zajištění politiky kvality a naplnění jejích cílů.

 
 
   
 
Copyright © 2013 Cargo Sped s.r.o. All Rights Reserved.
Created by Zauzoo s.r.o.