domu
     
   
 
   
 
 

Management kvality

Management systému kvality a zdravotní nezávadnosti implementovaný do podmínek dopravní společnosti stanoví všem pracovníkům dopravní společnosti zásady, pravidla a postupy zajišťující kvalitu dle požadavků EN ISO 9001:2008, HACCP a GMP B4.1. Rozsah systému kvality a zdravotní nezávadnosti (SMK) identifikovaný v dopravní firmě, je zaveden a udržován a definován jako:
mezinárodní a vnitrostátní nákladní přeprava potravinářských substrátů a krmiv pod regulovanou teplotou

Vedení dopravní společnosti se zavazuje k plnění politiky kvality přeprav potravin a krmiv při splnění podmínky jejich zdravotní nezávadnosti a k vytváření dostatečných zdrojů k zajištění politiky kvality a naplnění jejích cílů:

sledování nových trendů při přepravě potravin a krmiv za řízených teplotních podmínek, které by mohly mít přímý vliv na kvalitu přeprav a jejich zdravotní nezávadnost
dodržování stanovených zákonných a legislativních požadavků pro bezpečné a zdravotně nezávadné přepravy potravin
identifikaci specifických požadavků zákazníka týkající se kvality a zdravotní nezávadnosti přepravovaných potravin a krmiv
průběžnou péči o životní prostředí a efektivní řízení uplatňovaných principů jeho ochrany
firma přebírá odpovědnost za optimální vývoj a realizaci zajištění kvality tím, že v podniku budou vytvořeny předpoklady k optimálnímu provedení
požadovaných opatření, a tím, že všichni zúčastnění pracovníci podniku budou považovat kvalitu za vysokou prioritu

Součástí marketingové strategie firmy je dosažení jejího dlouhodobého a stabilního rozvoje v oblasti segmentu přeprav potravin a krmiv, neustálé zlepšování nastavené úrovně kvality služeb a jejich individuální stanovení dle požadavků konkrétních zákazníků.

Certifikát ISO
Certifikát GMP
Certifikát HACCP
EU-licence
Krmiva
     
  Po kliknutí se Vám daný certifikát otevře ve formátu Adobe Acrobat.  
 
   
 
Copyright © 2013 Cargo Sped s.r.o. All Rights Reserved.
Created by Zauzoo s.r.o.